Centrum Kultury Filmowej "Zorza" w Chełmie

Chełm, Strażacka, 2
tel.: +48825696506
brak projekcji w wybranym dniu