60 krzeseł

Gorzów Wielkopolski, Pomorska, 73
tel.: +48957332556
Ból i blask 16:00
Piranie 18:10

Helios

Gorzów Wielkopolski, Al. Konstytucji 3 Maja, 102
tel.: +48957372738
Piłsudski 10:00 12:00 15:00 19:00 20:30
Polityka 11:00 11:50 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30
To: Rozdział 2 11:15 14:40 17:30 21:00

Kino Cinema 3D w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, Kombatantów, 30
tel.: +48957835151
Piłsudski 10:50 13:15 15:40 18:05 20:30
Polityka 10:50 12:20 13:40 15:10 16:30 17:05 18:00 19:20 20:50
To: Rozdział 2 13:40 17:35 19:55
Toy Story 4 13:05 15:20