Cinema City (Galeria Victoria)

Wałbrzych, 1 Maja, 64
tel.: +48746323232
brak projekcji w wybranym dniu

Kino Apollo

Wałbrzych, Armii Krajowej, 42
tel.: +48748478971
brak projekcji w wybranym dniu