Miasto i architektura w filmie

9. edycja wrocławskiego Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze MIASTOmovie rozpocznie się już jutro, 29.09.2021 roku i potrwa do 3.10.2021 roku. Oprócz projekcji filmowych w Kinie Nowe Horyzonty odbywają się liczne wydarzenia w przestrzeniach Wrocławia (wystawy, spotkania, koncerty, spacery miejskie).

Tak organizatorzy mówią o dziewiątej edycji:

Festiwal Filmów o Mieście i Architekturze MIASTOmovie nie rości sobie ambicji do przepowiadania przyszłości naszego funkcjonowania w mniejszych i większych miastach; teraźniejszość sprawia, że trudno też z nadzieją oczekiwać na lepszą przyszłość. Czas się więc na dłużej zatrzymać i nieśmiało spojrzeć w przód, a bardziej śmiało w tył.

Dotarliśmy do momentu PRZESILENIA.

Nowe trendy rodzą się w okresie mikrotąpnięć, konieczności drobnych korekt i wyłaniania się nowego ładu. Przez osiem edycji MIASTOmovie pokazywaliśmy mnóstwo nowych, wspanialszych światów, w których mieliśmy już zaraz żyć i cieszyć się ich rozwojem w miejskiej rzeczywistości. Dyskutowaliśmy nad wagą lokalności, społeczeństwa obywatelskiego, umiaru, rewitalizacji bez gentryfikacji, projektowania inkluzywnego, nastawionego na zróżnicowane potrzeby mieszkańców i mieszkanek. Co roku omawialiśmy braki w lokalnej polityce mieszkaniowej, w strategiach transportu, w planowaniu przestrzennym, zawsze mając z tyłu głowy, jak ważne w rozmowach o architekturze i urbanistyce są wątki ekologiczne. Zanim więc przy okazji jubileuszu 10. edycji naszego festiwalu powiemy sobie po tych latach mocne – „sprawdzam”, zastanowimy się wspólnie, co w 2021 roku – roku stagnacji, nieśmiałej nadziei i wciąż wielkiej niepewności – może zwiastować nowe kierunki dla dobrego życia w mieście.

Po każdym PRZESILENIU nadchodzi NOWE.

I chociaż to nowe często jest nam dobrze znane, wciąż daje poczucie świeżości, zmiany, ruchu i nadziei. Dziewiąta edycja pozwoli nam więc spojrzeć na wiele problemów, które pandemia uwypukliła, nakreśliła nowe na nie spojrzenie. Wspólnie przejrzymy taktyki radzenia sobie z powojenną, nie tak przecież starą, ale często mocno zdegradowaną i zdaje się, że skazaną na wyburzenie architekturą – bo kto wie, czy wkrótce jej losu nie podzielą nowoczesne, ale opustoszałe biurowce czy hotele. Zajrzymy na osiedla projektowane inkluzywnie, które w czasie lockdownu spełniają niemal wszystkie potrzeby zamieszkujących je społeczności, choć budowane były jako zupełnie nieekonomiczne i nie są stawiane w czołówkach rankingów „najlepiej zaprojektowanych przestrzeni”. Z lokalnymi przewodnikami przejdziemy się po miastach, które podnoszą się z kataklizmów – czy to spowodowanych przez naturę (trzęsienia ziemi) czy człowieka (wojna), by podejrzeć mieszkańców starających się odbudowywać w nich swoje życie. Zastanowimy się nad umiarem, który faktycznie jest w zasięgu ręki, pozwala na gospodarowanie lokalnymi zasobami i tworzenie małych enklaw dla nas, ale i fauny oraz flory w dużych miastach. Będziemy też coraz śmielej dyskutować o możliwościach nowych technologii, które pozwalają na prawdziwie humanistyczne projektowanie, ale też pochylimy się nad znanymi od wielu lat ideami kształtowania miast, materiałami wykorzystywanymi do ich zabudowy czy utopiami, z których możemy czerpać wskazówki, myśląc o tym, co przed nami.”

MIASTOmovie to projekt, w którym film dokumentalny stanowi punkt wyjścia do rozmowy… o mieście i refleksji na temat architektury, urbanistyki, wyzwań dla współczesnych organizmów miejskich. Najważniejszym elementem jest coroczny festiwal odbywający się w Kinie Nowe Horyzonty oraz w przestrzeniach Wrocławia.

W ostatnich kilkunastu latach polskie miasta podlegają gigantycznym przemianom. Popłynął do naszego kraju strumień środków unijnych, stymulujących budowę nowych budynków i umożliwiających rewitalizację zdegradowanych fragmentów miast. Polacy zaczęli podwyższać swoją stopę życiową, masowo zaciągając kredyty mieszkaniowe. W szybkim tempie zaczęła się też zmieniać struktura własności obiektów i gruntów w miastach. Ilość procesów zachodzących w krótkim czasie – i wzajemnie się przenikających – wydaje się trudno do łatwego ogarnięcia. Nasze działanie ma wszystkim mieszkańcom polskich miast ułatwiać poruszanie się w gąszczu zmian.

MIASTOmovie jest platformą dyskusyjną. Przestrzenią spotkania na neutralnym gruncie różnych aktorów procesów miejskich przemian: architektów, urbanistów, urzędników, aktywistów, socjologów i mieszkańców. W formule interdyscyplinarnego wydarzenia kulturalno-społecznego inicjujemy refleksję nad miejskością.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲