Seminarium o filmowym dziedzictwie kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego

Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zaprasza na seminarium, na którym zostanie przedstawione nowe narzędzie promocji regionu pogranicza polsko-słowackiego. Zaprezentowana zostanie systematyczna wiedza o filmowym dziedzictwie regionu. Dla pasjonatów będzie szczegółowa baza danych, dla turystów odwiedzających pogranicze – propozycja szlaku, na którym miejsca związane z filmem lub jego twórcami sąsiadują z mnóstwem innych unikatowych atrakcji. Elementem seminarium będzie rozmowa z Joanną Kos-Krauze - wybitną reżyserką, która niejeden raz skorzystała w swych filmach z atutów regionu. Były to nie tylko krajobrazy i budowle, lecz także związane z Małopolską postaci i historie.

Seminarium jest skierowane przede wszystkim do przewodników turystycznych oraz instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Przedstawione nowe narzędzie promocji regionu, może być dla nich użyteczne poprzez dostarczenie informacji i materiałów pomocnych w pracy.

MCK Sokół zaprasza na wydarzenie w dniu 13. maja o godz. 11:00 w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

Program:

  • 11:00-11:05 – powitanie, „Turystyka filmowa jako wzmocnienie potencjału regionu” (Andrzej Zarych, Dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu),
  • 11:05-11:15 – Wprowadzenie do seminarium i prezentacja projektu „GreenFilmTourism” (Małgorzata Broda, Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich – Oddziału MCK Sokół w Nowym Sączu),
  • 11:15-12:00  – „Śladami Nikifora i Papuszy”. Rozmowa z Joanną Kos – Krauze, reżyserką, scenarzystką, przewodniczącą Gildii Reżyserów Polskich
  • 12:00-13:30  – „Świat filmu od kuchni” -  oprowadzenie kuratorskie po jednej z najczęściej wykorzystywanych lokacji filmowych w Małopolsce (Joanna Hołda i Justyna Stasiek-Harabin, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu).

Celem projektu GreenFilmTourism jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy związane z niewykorzystywaniem zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego, brakiem wystarczającej wiedzy na temat oddziaływania kinematografii na inne dziedziny gospodarki, brakiem promocji potencjału filmowego dziedzictwa kulturowego, brakiem ujednoliconych narzędzi oraz wystarczającej świadomości sektora filmowego i TV odnośnie wpływu faz produkcji filmowej na środowisko przyrodnicze jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲