Święto Pracy w Arte.TV

1 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. W okresie prymatu korporacji, kultu pieniądza, powszechnych nadgodzin, dążenia do sukcesu i osiągania kolejnych celów to święto powinno być momentem refleksji. Warto wrócić do historii ruchu robotniczego i upamiętnić klasę robotniczą, która odegrała ogromną rolę w kształtowaniu dzisiejszego świata, przemysłu i gospodarki. Wrócić do początków walki o prawa pracownicze i standardy dotyczące BHP. Pomimo postępu technologicznego i wzrostu gospodarczego, wielu pracowników klasy średniej nadal boryka się z niepewnością finansową lub ma problemy ze spłaceniem kolejnej raty kredytu.

W związku z Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy, Arte.TV (bezpłatna platforma streamingowa) przygotowała trzy filmy dokumentalne poruszające temat klasy pracującej. Są to:

  • Czas robotników - historia ruchu robotniczego”,
  • Pracujący, ale biedni - Kryzys klasy średniej”,
  • Pożar w fabryce!”.

Kilka słów o filmach:

Czas robotników - historia ruchu robotniczego” to seria dokumentalna (składająca się z czterech części). Ukazuje historię europejskiej klasy robotniczej na przestrzeni 3. wieków: od początku XVIII wieku do dzisiaj. Widz może poznać początki ruchów związkowych oraz ich ewolucję wobec zmieniającego się świata, społeczeństwa i kultury. Historycy wypowiadający się w filmie dokonują przeglądu osiągnięć ruchów robotniczych, opowiadają jak z biegiem czasu kształtował się ruch robotniczy w Europie oraz jakie wyzwania musiał pokonywać.

Pracujący, ale biedni - Kryzys klasy średniej” to film poruszający wiele problemów, z którymi zmagają się „pracujący, ale biedni”, czyli ludzie, którzy pomimo stałego zatrudnienia i stałego dochodu, nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, takich jak opłacenie rachunków czy zakup żywności. Inflacja czy wzrost kosztów życia to elementy powodujące niezadowolenie i strach o przyszłość. Prowadzi to do obniżenia zaufania w stosunku do rządów i instytucji, niestabilności gospodarczej, protestów, buntu społeczeństwa, a także radykalizacji i polaryzacji poglądów.

Pożar w fabryce!” to dokument pokazujący walkę o prawa pracownicze. Reżyser Lech Kowalski (polskiego pochodzenia), zaangażowany filmowiec i zwolennik kina bezpośredniego poświęcił 9. miesięcy na dokumentowanie walki pracowników GM&S - firmy produkującej części samochodowe we Francji. Jesteśmy świadkami momentu, w którym wielka fabryka ogłosiła masowe zwolnienia. Pracę straciło 157 osób. Oburzeni zapowiedzią zamknięcia fabryki robotnicy, aby ratować zakład, który jest ich jedynym źródłem dochodu, chwytają się wszelkich sposobów, także tych najbardziej ekstremalnych, m.in. grożąc wysadzeniem budynku. Kronika rozpadającego się świata klasy robotniczej stawia pytanie jak walczyć w obliczu bezradności i niesprawiedliwości.

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲