Ukazała się książka „Historie filmu awangardowego”

Fundacja Okonakino, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Korporacja Ha!art wydało książkę „Historie filmu awangardowego. Od dadaizmu do postinternetu”. Jest to kompleksowe ujęcie głównych nurtów awangardy filmowej (od lat 20. XX wieku do początku XXI wieku), które ukształtowały historię kina i miały zasadniczy wpływ na historię sztuki. Cel książki to nie tylko przyznanie należnej wagi pionierskiej twórczości kobiet, ale również spojrzenie na to, jak w historii marginalizowano ich znaczenie. Książka pokazuje, że wypracowane na gruncie awangardy środki pozwoliły realizować prace o pionierskim znaczeniu dla historii kina, sztuki i emancypacji kobiet.

Znawcy i badaczki kina oraz sztuk wizualnych poruszają się w książce po rozległym temacie: od dadaistów i surrealistów po kino-sztukę i postinternet. Najczęściej po jego obrzeżach, pisząc (często po raz pierwszy tak obszernie na gruncie polskim) o zapomnianych pionierkach kina Wielkiej Awangardy, wczesnej awangardzie amerykańskie, kinie sytuacjonistycznym i queerowym, czarnym feminizmie, perspektywie postkolonialnej czy o kinie jako narzędziu krytyki obrazów kształtujących zbiorową świadomość wizualną.

Autorzy i autorki tekstów: Jakub Depczyński, dr hab. Marcin Giżycki, Paulina Haratyk, dr Beata Kosińska-Krippner, dr hab. Iwona Kurz, dr Marika Kuźmicz, Magda Lipska, dr Ewa Majewska, Jakub Majmurek, Michał Matuszewski, dr Krystyna Mazur, Antoni Michnik, Łukasz Mojsak, dr hab. Paweł Mościcki, Daniel Muzyczuk, prof. dr hab. Andrzej Pitrus, dr Magdalena Podsiadło, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, Karol Radziszewski, dr hab. Łukasz Ronduda, dr Gabriela Sitek.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲