157 mln zł od PISF - przygotowano wsparcie dla kin studyjnych, dystrybutorów i producentów

Nabór wniosków będzie prowadzony od 7 listopada 2020 aż do 31 kwietnia 2021 w sposób ciągły.

Obecnie pakiet pomocowy został skierowany do zatwierdzenia przez Radę PISF.

W ramach pomocy rządowej dla kinematografii powstają trzy nowe priorytety w Programach Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Utworzone przez Dyrektora PISF, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, priorytety pomocowe przeznaczone są dla kin studyjnych i małych kin, producentów i dystrybutorów polskich filmów. Ich przewidywany budżet, w zależności od wysokości udzielonego wsparcia, to kwota do 157 mln zł. Dodatkowo, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został zwiększony budżet Programu Operacyjnego Produkcja filmowa o kwotę ok. 40 mln zł (ze środków MKiDN w związku z COVID-19).

Celem nowych priorytetów jest przetrwanie branży kinematograficznej w trudnym okresie pandemii COVID-19 poprzez kontynuację pracy na planach filmowych, dystrybucję ukończonych produkcji oraz ich kinowe projekcje. O wsparcie będą mogli ubiegać się producenci, dystrybutorzy, a także podmioty prowadzące kina studyjne oraz małe kina (mikroprzedsiębiorcy).

Propozycje ujęte w nowych priorytetach PISF obejmują trzy działania:

  1. Bezzwrotne pożyczki na przeciwdziałanie skutków COVID-19 w produkcji audiowizualnej na pokrycie kosztów wynikłych na skutek zachorowań na COVID-19 (wydłużenie  okresu zdjęciowego, wyższe wynagrodzenia dla ekipy, wydłużenie okresu najmu rekwizytów i scenografii). Przewidywany budżet to kwota do 39 mln zł.
  2. Wsparcie promocji polskiego filmu – dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na jeden ekran miesięcznie dla podmiotów prowadzących kina studyjne oraz dla podmiotów prowadzących małe kina (mikroprzedsiębiorców), w których wyświetlane są polskie filmy. Przewidywany budżet to kwota do 43 mln zł.
  3. Wsparcie dystrybucji polskich filmów – dofinansowanie dla dystrybutorów na pokrycie kosztów P&A oraz licencji specjalnej, związanej z premierą i dystrybuowaniem filmu w kinie w czasie pandemii COVID-19. Przewidywany budżet to kwota do 75 mln zł.

Nabór i ocena wniosków będą prowadzone w sposób ciągły od 7 listopada 2020 r. Jako kwalifikowane będą uznawane koszty poniesione od 1 listopada 2020 r. do 31 kwietnia 2021 r.

Jakby ktoś z Szanownych Czytelników był zainteresowany śledzeniem tej sprawy odsyłamy do źródła.

Zespół Kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲