Filmowe pejzaże Ameryk w polskiej książce

Pod koniec 2020 roku, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, ukazała się książka „Filmowe pejzaże Ameryk” pod redakcją Magdaleny Kempnej-Pieniążek i Barbary Kity. Jest ona kontynuacją tomu „Filmowe pejzaże Europy” i prezentuje różnorodne podejścia do badania filmowego krajobrazu, których wspólnym mianownikiem jest przekonanie, że amerykańskie pejzaże w stopniu zdecydowanie większym niż pejzaże europejskie uległy mitologizacji. Problematyka filmowych topografii i geografii spotyka się z zagadnieniami autorskich strategii (Claudia Llosa, Kelly Reichardt, Wes Anderson, John Carpenter, John Ford, Patricio Guzmán, Alfred Hitchcock, Michael Mann). W tomie podjęte zostają również wybrane problemy: gatunkowego toposu przestrzeni (western, horror, slasher, film o zombie), hollywoodzkich pejzaży studyjnych, roli krajobrazu w filmach o odkrywaniu Nowego Świata oraz estetycznej funkcji pustkowia we współczesnych realizacjach kina drogi.

Redaktorkami tomu „Filmowe pejzaże Ameryk" są dr hab. prof. UŚ Magdalena Kempna-Pieniążek oraz dr hab. prof. UŚ Barbara Kita, wybitne kulturoznawczynie, filmoznawczynie, pracujące w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu  Śląskiego.

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲