FINA zrekonstruuje kolejne polskie filmy

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny otrzymała przeszło 23 miliony złotych na digitalizację i rekonstrukcję polskich filmów. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa FINA zrealizuje przedsięwzięcie pod nazwą „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA”. Projekt zakłada udostępnienie online 200 przedwojennych i powojennych polskich filmów oraz 4800 materiałów okołofilmowych (m. in. plakatów, scenariuszy i fotosów).

Podstawowym założeniem projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o zasobach FINA poprzez nową platformę cyfrową. Innowacyjna wyszukiwarka umożliwi szeroki dostęp do zgromadzonych zasobów audiowizualnych Filmoteki oraz efektywne zarządzanie rosnącym zbiorem materiałów filmowych i okołofilmowych.

Kluczowym elementem projektu jest cyfryzacja zasobów archiwalnych Filmoteki w celu ich zabezpieczenia i efektywnego upowszechnienia. Łącznie zdigitalizowanych zostanie 200 filmów, a część z nich zostanie poddana pełnej rekonstrukcji. Co ważne, cyfryzacja obejmie 50 filmów przedwojennych, w tym taśmy z kolekcji nitro, zagrożone utratą z powodu postępującego rozpadu nośnika. Spośród dokonań polskiej kinematografii przedwojennej Filmoteka udostępni m.in. dzieła Michała Waszyńskiego („Wielka droga”), Henryka Szaro, Mieczysława Krawicza, Adama Krzeptowskiego czy Aleksandra Forda. Polskie kino powojenne reprezentowane będzie w projekcie przez filmy m.in. Jerzego Hoffmana („Znachor”), Janusza Majewskiego („C.K. Dezerterzy”), Sylwestra Chęcińskiego („Rozmowy kontrolowane”), Zbigniewa Kuźmińskiego, Waldemara Krzystka, Grzegorza Królikiewicza, Wojciecha Wójcika, Andrzeja Barańskiego, Witolda Leszczyńskiego, Macieja Wojtyszki, Tomasza Zygadły. Planowana jest także digitalizacja krótkich metraży, a także animacji tak uznanych twórców jak Piotr Dumała, Ryszard Czekała czy Julian Józef Antonisz. Digitalizacja obejmie również 4800 materiałów okołofilmowych, w tym m.in. scenariusze, scenopisy, plakaty oraz fotosy.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲