Forum Edukacji Filmowej

Stowarzyszenie Kin Studyjnych oraz Kino Światowid w Elblągu zorganizowały Forum Edukacji Filmowej. Pierwsza edycja Forum odbędzie się w Elblągu w dniach 24-25 sierpnia 2022 r. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie poświęcone w całości edukacji i jej perspektywom w kinach studyjnych. Główne tematy to:

  • Jak radzą sobie po okresie pandemii programy edukacyjne: jakie przeszkody napotykają i jakie szanse się przed nimi otwierają?
  • Jaką rolę w edukacji filmowej odgrywają festiwale filmowe dla dzieci i młodzieży?
  • Jaką funkcję może spełniać kino w procesie edukacji?
  • Na ile perspektywa edukacji filmowej w innych krajach Europy jest podobna do polskiej?

Podczas imprezy zaprezentowane zostaną ogólnopolskie i autorskie programy edukacji filmowej, przedstawione będą najważniejsze festiwale filmowe dla dzieci i młodzieży, odbędą się spotkania na temat możliwości finansowania edukacji filmowej w kinie. Co oprócz tego? Przedpremierowe pokazy filmów przeznaczonych dla grup szkolnych, prezentacja projektów o charakterze edukacyjnym oraz wymiana doświadczeń i pomysłów.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲