Laureat Nagrody im. Bolesława Michałka

Sebastian Jagielski został Laureatem Nagrody im. Bolesława Michałka dla najlepszej książki filmowej (nie będącej pracą zbiorową). Wyróżnienie trafiło do autora za jego publikację „Przerwane emancypacje: polityka ekscesu w kinie polskim lat 1968-1982” (Wydawnictwo Universitas). Jury (w składzie: prof. Wiesław Godzic, prof. Iwona Kurz, Adriana Prodeus, Tadeusz Sobolewski i Mateusz Werner) postanowiło „nagrodzić książkę, która pokazuje, że w polskiej kulturze eksces możliwy jest nie tylko poza kadrem”.

Obok Laureata do Nagrody nominowani byli również Ewa Gębicka (za pracę „Od Wydziału Propagandy Filmowej do Centralnego Urzędu Kinematografii: pierwsza dekada partyjno-państwowego monopolu w polskim kinie” - Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) oraz Andrzej Pitrus (za „Przebłyski piękna: spotkania z Jonasem Mekasem” - Wydawnictwo w Podwórku).

 

Nagroda im. Bolesława Michałka dla najlepszej książki filmowej przyznawana jest od ponad dwudziestu lat. Patron Nagrody, Bolesław Michałek, to wybitny krytyk filmowy i jeden z założycieli miesięcznika „KINO”.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲