NBP filmowo o polskich ekonomistach

Narodowy Bank Polski zaprasza na film „Wielcy polscy ekonomiści”. Można go oglądać na kanale You Tube NBP.

Film przedstawia wybitnych polskich ekonomistów i poświęcone im monety kolekcjonerskie Narodowego Banku Polski. Koncepcje i dorobek naukowy tych wielkich Polaków mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, finansów i społeczeństwa. W filmie ich osiągnięcia zostały ukazane przez pryzmat wydarzeń historycznych, których przyszło być im świadkiem. Film prezentuje koncepcje ówczesnej polskiej myśli ekonomicznej, zawartej w kilku nurtach: historyczno-narodowym, neoklasyczno-liberalnym, katolickim, interwencjonistycznym. Przedstawione zostały postaci takich ekonomistów jak: Roman Rybarski, Stanisław Grabski, Stanisław Głąbiński, Tadeusz Brzeski, Adam Heydel, Ferdynand Zweig, Jan Stanisław Lewiński, Adam Krzyżanowski, ks. Antoni Szymański, ks. Antoni Roszkowski, Leopold Caro i Michał Kalecki.

Narodowy Bank Polski przygotował wraz z filmem wiele materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozszerzających wiedzę w tym zakresie.

W filmie występują: Wiktoria Gąsiewska, Agata Świerczyńska, Mateusz Banasiuk i Mirosław Haniszewski.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲