Nowa Rada i Przewodniczący Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu powołał Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na lata 2020-2023. W jej skład wchodzi jedenastu członków. Są to przedstawiciele twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych. Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz opiniuje jego roczne plany działalności i sprawozdania, a także zatwierdza Programy Operacyjne PISF.

W skład Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej powołanej na lata 2020-2023 wchodzą: Sean Bobbitt, Kinga Dębska, Lidia Duda, Marlena Gabryszewska, Robert Kaczmarek, Mariusz Łukomski, Paweł Nowacki, Marta Plucińska, Paweł Rzewuski, Mariusz Spisz, Krzysztof Turkowski.

Przewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej został wybrany Robert Kaczmarek, wiceprzewodniczącą - Kinga Dębska, a sekretarzem - Mariusz Łukomski.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲