Powołano Związek Zawodowy Filmowców

W tych dniach został powołany do życia Związek Zawodowy Filmowców. Jak się dowiadujemy powstał on „…z potrzeby zbudowania jedności w środowisku filmowym oraz ochrony praw osób pracujących na co dzień przy produkcji utworów audiowizualnych…”.

Związek ma być swoistą przestrzenią do rozmów o filmach i ludziach, którzy poprzez swoją codzienną pracę tworzą filmy. Ma to być platforma do wypracowania przez przedstawicieli wszystkich pionów i zawodów filmowych wspólnego stanowiska w istotnych dla środowiska filmowego sprawach.

Zarząd Związku Zawodowego Filmowców tworzą:

  • przewodniczący: Witold Płóciennik,
  • wiceprzewodniczący: Agata Stróżyńska-Barszczewska, Przemysław Krawczyk, Krzysztof Włodarczyk, Krzysztof Klimko,
  • skarbnik: Konrad Pruski,
  • członek zarządu: Piotr Śliskowski.

W ramach ZZF powołano kilkanaście sekcji branżowych: Sekcja Dźwiękowa, Sekcja Kamerowa, Sekcja Kaskaderów, Sekcja Kostiumowa, Sekcja Obsługi planu, Sekcja Operatorska, Sekcja Oświetleniowa, Sekcja Pionu Reżyserskiego, Sekcja Reżyserów, Sekcja Produkcji, Sekcja Scenograficzna.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲