Pyszadło 2021 – trwa nabór filmów

Trwa nabór filmów do V Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych Pyszadło 2021 odbywającego się w Mogilnie. Termin zgłoszeń to 12.04.2021 roku. Do udziału w Festiwalu zakwalifikowane mogą zostać filmy prezentujące wysoki poziom artystyczny, których polska premiera przypada na lata 2019-2021. Filmy powinny poruszać ważne problemy społeczne i prezentować satyryczne, surrealistyczne lub komedio-dramatyczne ujęcie rzeczywistości.

Festiwal Filmów Satyrycznych Pyszadło jako główne cele stawia sobie:

 • popularyzację twórczości filmowej, w której satyra stanowi ważny element ponadpokoleniowego dyskursu, społeczno-cywilizacyjno-kulturowego,
 • podkreślenie znaczenia satyry w przestrzeni publicznej i jej roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
 • stworzenie przestrzeni do konstruktywnego dialogu pomiędzy środowiskiem twórczym a elitami rządzącymi, bez wzajemnego obrażania się i cenzurowania sztuki,
 • wyróżnienie filmów o wysokich walorach artystycznych,
 • umacnianie więzi pomiędzy środowiskiem twórczym a odbiorcami sztuki filmowej, rozbudzanie potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców mniejszych miejscowości i inspirowanie ich do nowych ciekawych działań,
 • wspieranie aktywizmu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju i lepszego świata.

W programie Festiwalu znajdą się:

 • pokazy konkursowe polskich filmów fabularnych i dokumentalnych,
 • pokazy konkursowe filmów zagranicznych w ramach cyklu „Satyrą w świat - Świat satyry”,
 • pokazy specjalne i retrospektywy,
 • konferencje prasowe twórców i spotkania z publicznością,
 • imprezy towarzyszące (warsztaty, wystawy, koncerty, kino plenerowe).

V Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych „Pyszadło 2021” odbędzie się w dniach 27-30.05.2021 roku w Kinie Wawrzyn w Mogilnie.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲