Stwórz cykl filmowy dla Muzeum POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłosiło konkursy na stworzenie cyklu filmów edukacyjnych. Jest to konkurs na stworzenie cyklu filmów edukacyjnych przedstawiających zagadnienia ważne dla kultury i tradycji żydowskiej oraz konkurs na stworzenie cyklu filmów przedstawiających biografie ważnych postaci dla kultury i historii polsko-żydowskiej. Termin zgłoszeń upływa 18. stycznia.

 

Konkurs na stworzenie cyklu filmów edukacyjnych przedstawiających zagadnienia ważne dla kultury i tradycji żydowskiej.

Celem konkursu jest stworzenie cyklu 3 filmów krótkometrażowych (trwających 8-10 minut, nie więcej niż 10 minut). Filmy mają mieć charakter edukacyjny, przekazywać wiedzę o zagadnieniach ważnych dla kultury i tradycji żydowskiej.

Jury konkursu wyłoni maksymalnie jedną koncepcje na realizacje materiałów filmowych w każdej z dwóch kategoriach wiekowych.

Tematy 3 odcinków dedykowanych grupie odbiorców 10-12 lat:

 • Żydowskie Miejsca i ich znaczenie,
 • Kulinarne tradycje żydowskie,
 • Czas w kulturze żydowskiej.

Tematy 3 odcinków dedykowanych odbiorcom powyżej 12 lat:

 • Podobieństwa i różnice między chrześcijaństwem, judaizmem i islamem,
 • Co to znaczy, że ktoś jest Żydem,
 • Funkcjonowanie społeczności żydowskiej w Polsce.

 

Konkurs na stworzenie cyklu 6 filmów przedstawiających biografie ważnych postaci dla kultury i historii polsko-żydowskiej.

Celem konkursu jest stworzenie cyklu 6 filmów krótkometrażowych (trwających 8-10 minut, nie więcej niż 10 minut). Filmy mają mieć charakter edukacyjny, przekazywać wiedzę o życiorysach postaci ważnych dla kultury i historii polsko-żydowskiej.

Jury konkursu wyłoni maksymalnie jedną koncepcje na realizacje materiałów filmowych.

Każdy film ma przedstawiać dwie biografie, ze szczególnym podkreśleniem podobieństw lub kontrastów w twórczości, działalności oraz odegranej roli w kulturze lub/i  historii polsko-żydowskiej wskazanych bohaterów:

 • Rachela Korn i Bolesław Leśmian,
 • Zuzanna Ginczanka i Julian Tuwim,
 • Bruno Schulz i Debora Vogel,
 • Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska,
 • Antonina Żabińska i Jan Żabiński,
 • Jadwiga Piotrowska i Irena Sendlerowa.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲