Sztuka widzenia – spotkanie z Januszem Kamińskim

W warszawskim Kinie Muranów odbędzie się spotkanie z cyklu „Sztuka widzenia”. Celem cyklu jest poszerzenie wiedzy pionu operatorskiego, edukacja studentów oraz popularyzacja zawodu przez przybliżanie wkładu autora zdjęć w ostateczny kształt dzieła filmowego od strony artystycznej, jak i technicznej.

22. lutego (godz. 19:00) bohaterem spotkania będzie Janusz Kamiński, autor zdjęć do filmu „Motyl i Skafander” w reżyserii Juliana Schnabela. Spotkanie przebiegnie według utrwalonego już schematu, a więc: wprowadzenie, projekcja filmu, spotkanie z twórcami.

W temat wprowadzi słuchaczy i widzów prof. PWSFTviT dr hab. Katarzyna Taras, filmoznawa i krytyk filmowy, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi. Przybliży ona widzom tematykę filmu i zasygnalizuje wybrane (szczególnie interesujące w kontekście pracy operatora)  fragmenty prezentowanego dzieła.

Następnie odbędzie się projekcja filmu „Motyl i Skafander”, a po niej spotkanie z Januszem Kamińskim.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲