Tramway Film Festival 2023

Nowe Kierunki w Kinie Krótkometrażowym!

U–jazdowski Kino i Fundacja Editions Spotkania zapraszają na niezwykłe wydarzenie filmowe – edycję Tramway Film Festival, trwającą w dniach 17-19 listopada. Inicjatywa ta powstała z pragnienia zapełnienia luki w prezentacji kina artystycznego, zwłaszcza tego, który do tej pory był marginalizowany w Polsce – kina eksperymentalnego, eseistycznego i hybrydowego.

Festiwal ma za zadanie promować świadome, oryginalne i nowatorskie kino autorskie, ze szczególnym naciskiem na twórców filmów krótkometrażowych z różnych zakątków świata. To miejsce, gdzie krótki metraż odzyska swoje zasłużone miejsce, a nowi "auteurs" zostaną odkryci.

Pomysłodawca festiwalu, Bartosz Reetz, opisuje ideę festiwalu poprzez metaforę tramwaju – środka transportu, który wymaga świadomego kierowania i odwagi w zaznaczaniu nowych kierunków. Festiwal otwiera drzwi dla filmowców z całego świata, którzy mają odwagę, wiedzę i talent do przemieszczania się po nowych, fascynujących torach.

Tramway Film Festival nie ogranicza się jedynie do prezentacji filmów, lecz ma być przestrzenią spotkań na wielu poziomach. To miejsce interakcji między widzami, twórcami a krytykami filmowymi. To również przystanek dla tych twórców, którzy podejmują ryzyko i odważnie wypowiadają się w swojej sztuce. Festiwal stawia sobie za cel także stworzenie przestrzeni dialogu między przeszłością a przyszłością kina, gdzie różnorodne tradycje filmowe spotykają się z najodważniejszymi i najbardziej innowacyjnymi propozycjami.

Rdzeniem festiwalu są dwa konkursy międzynarodowe: Cineverso, do którego zapraszani są reżyserzy krótkometrażowych filmów fabularnych, oraz Cine Sin Fine, dedykowany hybrydom fabularno-dokumentalnym, esejom, filmom eksperymentalnym i awangardzie.

Tramway Film Festival to nie tylko prezentacja filmów konkursowych, ale także bogaty program pozakonkursowy. To miejsce, gdzie najlepsze filmy z różnych krajów i szkół filmowych spotkają się w sekcji specjalnej. Festiwal obejmuje również mini retrospektywy filmów krótkometrażowych wybranych twórców oraz pokazy specjalne filmów pełnometrażowych.

Geneza festiwalu wynika z osobistej potrzeby zapełnienia luki w prezentacji kina artystycznego, zwłaszcza tego, który jest eksperymentalny, eseistyczny i hybrydowy. Tramway Film Festival to wyjątkowe wydarzenie, które podkreśla znaczenie krótkometrażowych dzieł filmowych jako źródła nowatorskich doświadczeń w kinie. W tych krótkich formach twórczość filmowa rozwija się, eksploruje różne kierunki i stanowi pole doświadczalne dla artystów. Festiwal jest szansą na zaprezentowanie kina, które nieustannie poszukuje, prowadzi i inspiruje zarówno twórców, jak i widzów.

Zespół Kinowy CoiGdzie.pl®

Wróć

do góry ▲