Zielono filmowo turystycznie - GreenFilmTourism

GreenFilmTourism to inicjatywa promocji i zrównoważonego rozwoju filmowego dziedzictwa obszaru polsko-słowackiego pogranicza. Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej - jako Partnera Wiodącego. Natomiast Partnerami Projektu są: Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (Słowacja), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Inovačné partnerské centrum, Prešov (Słowacja) oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

Efektem współpracy tych partnerów ma być:

  • stworzenie portalu z bazą danych o filmach, które były produkowane na terenie pogranicza polsko słowackiego,
  • wytyczenie i zaprezentowanie, za pomocą cyfrowej mapy, transgranicznego szlak filmowego dziedzictwa,
  • zachęcenie przedstawicieli sektora administracji, biznesu i organizacji społecznych zajmujących się turystyką oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, do propagowania turystyki filmowej
  • opracowanie rekomendowanych rozwiązań proekologicznych dla przyszłych produkcji filmowych (przewodnik, warsztaty).

Ten ciekawy projekt umożliwi spojrzenie oczyma twórców filmowych na tereny polsko-słowackiego pogranicza. Dla jednych możliwe będzie łatwiejsze będzie znalezienie i dotarcie do miejsc, w których nagrywane były te bardziej, jak i mniej znane filmy. Z kolei dla innych będzie to pewnego rodzaju inspiracja czy pomoc w zaplanowaniu podróży. Z niecierpliwością czekamy na efekty!

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲