Cabiria

1914 | Włochy | historyczny | 70 min
Cabiria
7.1/10
96%
Cabiria
Giovanni Pastrone
Gabriele D'Annunzio
Augusto Battagliotti
Eugenio Bava
Natale Chiusano
Segundo de Chomón
Carlo Franzeri
Giovanni Tomatis
Umberto Mozzato
Bartolomeo Pagano
Italia Almirante Manzini

Opis filmu

Akcja filmu rozpoczyna się od wybuchu Etny. Piraci kartagińscy porywają kilkuletnią córkę rzymskiego patrycjusza, Cabirię. Zostaje ona sprzedana w Kartaginie na targu niewolników kapłanowi ze świątyni Molocha, który chce ją poświęcić w ofierze bóstwu. Piastunka Cabirii chce za wszelką cenę uchronić swoją podopieczną od śmierci. Wydarzenia w filmie rozgrywają się w ciągu dziesięciu lat. Rozpoczynają się w czasie drugiej wojny punickiej 218-201 p.n.e. Cabiria jest postacią, która spaja wszystkie wątki w filmie, jednak prawdziwymi bohaterami są: Fulvio Axilla, rzymski szpieg i jego pomocnik Maciste, którzy ratują Cabirię z opresji. Film, którego produkcja trwała prawie dwa lata, stał się najlepszym przykładem włoskich „monumentów” z początku XX wieku. Jest w nim marsz Hannibala przez Alpy, do którego zaangażowano wszystkie słonie z cyrków i ogrodów zoologicznych w kraju, Archimedes palący rzymską flotyllę u brzegów Sycylii, ofiary w świątyni Baala w Kartaginie. Powstało dzieło o wysokim poziomie technicznym i artystycznym. Nowością było umiejętne stosowanie panoram, makiet, wprowadzenie naturalnych plenerów oraz umieszczenie kamery na wózku w epizodzie marszu przez Alpy, co zintensyfikowało wrażenie ruchu. Doniosłym odkryciem artystycznym było stworzenie w obrazie filmowym przestrzeni i głębokiej perspektywy pozwalającej na prowadzenie akcji w wielu planach.
 
 
do góry ▲