Komik

2018 | Rosja | dramat | 100 min
Komik
Komik
Michaił Idow
Michaił Idow
Dave Mason
Aleksandr Surkała
Aleksiej Arganowicz
Jurij Kołokolnikow
Alisa Chazanowa

Opis filmu

Jest rok 1984. Boris Arkadjew, najpopularniejszy komik estradowy w Związku Radzieckim, powoli traci rozum przez zabójczą kombinację uwielbienia widzów i braku wolności twórczej. Nie zadowala go nawet status ulubionego komika aparatu bezpieczeństwa. Doprowadzony na skraj załamania nerwowego, Arkadjew zaczyna obmyślać ryzykowny plan.
 
 
do góry ▲