Listy Śmierci - Akcja Inteligencja

Listy Śmierci - Akcja Inteligencja

Polska | inne
Listy Śmierci - Akcja Inteligencja
Hanna Zofia Etemadi

Opis filmu

Akcja Inteligencja omawia mało dotąd znane fakty związane z przygotowaniami prowadzonymi przez Niemców przed napaścią na Polskę. Przedstawia historię działań podejmowanych przez Urząd Bezpieczeństwa III Rzeszy i proces tworzenia tzw. listów gończych, na których znaleźli się wszyscy Polacy mogący być przywódcami przyszłej konspiracji.