Pieniądz

1983 | Francja | kryminalny | 87 min
Pieniądz
Money / L'argent
Robert Bresson
Robert Bresson (based on a short story by Leo Tolstoy)
Pasqualino De Santis
Emmanuel Machuel
Christian Patey
Vincent Risterucci
Caroline Lang

Opis filmu

Ostatnie dzieło w dorobku Roberta Bressona, jednego z najważniejszych reżyserów francuskiego kina arthouse'owego, jednym z jego spadkobierców jest Bruno Dumont. W tej adaptacji prozy Lwa Tołstoja fałszywy banknot uruchamia pechową serię wydarzeń, której rezultatem jest moralny upadek pewnego młodego mężczyzny. Niesłusznie oskarżony, stopniowo coraz bardziej brnie w kryminał. Pieniądze reprezentują tutaj zarówno grzech chciwości, jak i wady kapitalistycznego systemu; ekonomiczna perspektywa krzyżuje się z moralną. Przy całym swoim dramatyzmie ekranowa historia zostaje opowiedziana z nadzwyczajną powściągliwością, widoczną na poziomie gry aktorów, kompozycji kadrów i narracji. Film jest pozbawiony wszelkich ozdobników i zredukowany do nagiej przyczynowo-skutkowej struktury.
 
 

Zwiastun filmu

do góry ▲