Róża i Jan

2013 | Polska | dokumentalny | 55 min
Róża i Jan
Róża i Jan
Hanna Zofia Etemadi
Hanna Zofia Etemadi

Opis filmu

Film powstał w oparciu o wywiad z ordynatem Janem Zamoyskim nagrany w 2000 roku, podczas realizacji pierwszej części tryptyku pt. „Dzieci Zamojszczyzny”. Cześć druga ukończona z okazji obchodów 70-lecia wysiedleń, dotyczy okresu od połowy czerwca do połowy października 1943 roku, okresu pacyfikacji będącej w dużej mierze odpowiedzą na powstanie zamojskie. W tym czasie szczególne zasługi w dziele ratowania dzieci mają Jan i Róża Zamoyscy. Zwłaszcza Róża stała się przykładem postawy patriotycznej, ale przede wszystkim wzorem człowieka dającego potrzebującym ciepło, serdeczność i ratunek. Jej to właśnie w głównej mierze, a także ludziom, których zarażała swoją pasją niesienia pomocy bez względu na cenę - poświecony jest film. To, że zbiega się z rocznicą urodzin pani Róży, to szczęśliwy dla autorki filmu zbieg okoliczności.
 
 
do góry ▲