Słuchaj oczami

inne | 90 min
Słuchaj oczami
Słuchaj oczami
nieznany

Opis filmu

Tematem wydarzenia będzie przedstawienie relacji między sztuką filmową a językiem migowym jako przestrzenno-wizualną formą komunikacji. W społeczeństwie funkcjonują osoby niesłyszące, które zalicza się do kategorii osób niepełnosprawnych. Część znich przynależy do mniejszości kulturowo-językowej, czyli do świata Głuchych ikomunikują się wswoim języku migowym – wPolsce jest to Polski Język Migowy, oznaczony skrótem PJM. Zkolei część znich pragnie należeć do świata słyszących, areszta oscyluje pomiędzy tymi dwoma światami. Pomimo licznych wysiłków włożonych wrozwój mowy oraz słuchu, wydanych kosztów na aparaty słuchowe, osoby niesłyszące zawsze były na marginesie świata słyszących wskutek bariery komunikacyjnej. Przyczyną samotności osób niesłyszących jest brak świadomości istnienia problemu i konsekwencji z tego wynikających. Przez to wszystko niesłyszący doświadczają dużo cierpienia. Kinga Hołda-Justycka – film krótkometrażowy 10 min. Problem komunikacji pomiędzy osobami słyszącymi i niesłyszącymi. Czy osoba niesłysząca jest w stanie w pełni zrozumieć wypowiedź osoby słyszącej za pomocą odczytywania ruchu warg? Niestety nie. Co więcej, tylko niektórzy Głusi potrafią czytać z ust. Taka sytuacja jest niesprawiedliwa. Uważam, że ludzie słyszący powinni porozumiewać się z nami, Głuchymi, przy użyciu języka migowego. Byłoby wspaniale, gdyby nasza komunikacja odbywała się chociaż w 50 procentach za pomocą języka migowego. Na razie nie jest to możliwe, bo niestety ludzie słyszący nie znają świata Głuchych i nie rozumieją naszych problemów, a wręcz boją się ich. Klaudia Wysiadecka i Katarzyna Stefańska – krótkometrażowy film animowany 10min. W Polsce nie ma animacji zawierających w sobie Polski Język Migowy. Pierwsza, krótkometrażowa animacja ‘’Blue 52’’ skupia się na przedstawieniu problematyki dziecka niesłyszącego urodzonego w rodzinie słyszącej. Fabuła przestawia próby połączenia się z wielorybem Blue 52, który tak samo jak bohaterka, jest samotny przez liczne bariery komunikacyjne. Na spotkaniu projektantki i autorki animacji ‘’Blue 52’’ opowiedzą o kulisach powstawania animacji, przybliżą problematykę osób z wadą słuchu w relacji ze słyszącymi.
 
 
do góry ▲