Sztuczna intuicja - SET I: MIĘDZY ŚWIATEM CYFROWYM A REALNYM / ANIMATOR 2024

animowany | 81 min
Sztuczna intuicja - SET I: MIĘDZY ŚWIATEM CYFROWYM A REALNYM / ANIMATOR 2024
Sztuczna intuicja - SET I: MIĘDZY ŚWIATEM CYFROWYM A REALNYM / ANIMATOR 2024
nieznany

Opis filmu

Pod pojęciem SZTUCZNEJ INTUICJI/ ARTIFICIAL EMPATHY rozumiemy relację między technologią a intymnością. Na szeroką skalę obserwujemy zacieranie się granicy między bytami żyjącymi, samoświadomymi, a bytami sztucznymi (cyfrowymi). Obcujemy z chatbotami GPT, w procesie podejmowania decyzji i codziennych aktywnościach coraz bardziej polegamy na inteligentnych technologiach, nasze relacje kształtuje online dating. Zmianie ulega nasza percepcja. Pojawiają się trudności w rozróżnieniu prawdy i fałszu, człowieka od bota. Sekcja programowana, bazująca ponownie na otwartym naborze zgłoszeń filmowych (Open Call), dotyczyć będzie problematyki związanej z tym, co definiujemy jako cechy wyróżniające ludzkość i jej autonomię. Będzie nas interesował wpływ narzędzi AI na twórczość i bliskie relacje, a także zmiana rozumienia pojęcia tożsamości człowieka jako jedynego gwaranta twórczej inwencji. Zoopticon, Jon Frickey, Thies Martin, Sandra Torstel, Niemcy 2023, 29'07" Dreaming is the mind left to itself, Dagmar Schürrer, Niemcy 2022, 5'33" Billy Takes a Break, Jack Jelfs, UK 2021, 7'29" From Voice to Pulse, Zeno van den Broek, Niderlandy, 2022, 10'44" Death of the body and its mother, Bartosz Siejak, Polska 2023, 2'35" Planets And Robots, Julius Zubavisius, Antanas Skuca, Litwa 2022, 5'39" Polarizer, Filip Sterckx, Belgia 2023, 2'28" Miisufy, Liisi Grünberg, Estonia 2023, 10’25” The Looking Game, Ann Upton, UK 2023, 7'
 
 
do góry ▲