Wspólny pokój

1959 | Polska | dramat | 93 min
Wspólny pokój
Wspólny pokój
Wojciech Jerzy Has
Wojciech Jerzy Has
Stefan Matyjaszkiewicz
Mieczysław Gajda
Gustaw Holoubek
Adam Pawlikowski

Opis filmu

Kameralny dramat psychologiczny, koncentrujący się głównie na ukazaniu miłości, jaka zrodziła się niespodziewanie między zbuntowanym przeciw mieszczańskiemu otoczeniu młodym mężczyzną a fordanserką. Akcja filmu rozpoczyna się w 1939 r., ale jego główna część rozgrywa się w okresie okupacji, kiedy po latach w pałacyku zubożałej hrabiny w Podkowie Leśnej dochodzi do spotkania bohatera z dziewczyną, która dzięki małżeństwu została arystokratką. Film jest utkany z delikatnej materii nastrojów, nieokreślonych uczuć i gestów, wspartych subtelną analizą psychologiczną. Doskonale zrealizowana adaptacja prozy Stanisława Dygata zyskała uznanie krytyków, których zdaniem Has „nie tylko wiarygodnie ukazał pełne niuansów i niedopowiedzeń psychologiczne podłoże zachowań bohaterów, lecz także zachował ironiczno-groteskową otoczkę ich poczynań”.
 
 
do góry ▲