ArtKino

Krosno, Bieszczadzka, 1
tel.: +48134321898
brak projekcji w wybranym dniu

Helios Krosno

Krosno, Bieszczadzka, 29
tel.: +48134951252
brak projekcji w wybranym dniu

Sokół

Krosno, Grodzka, 15
tel.: +48134320028
brak projekcji w wybranym dniu