Kino Cinema 3D w Lesznie

Leszno, Al. Konstytucji 3 Maja, 12
tel.: +48412672386
brak projekcji w wybranym dniu

Teatr Miejski

Leszno, Gabriela Narutowicza, 69
tel.: +48655299270
brak projekcji w wybranym dniu