Miejski Dom Kultury w Lublińcu | Kino Karolinka

Lubliniec, Plebiscytowa, 9
tel.: +48343510683
brak projekcji w wybranym dniu